„Platforma” Houellebecq – Kuszyni

Przeczytołech „Platforma”. Drap żech uwierzył, że to uo mie. Stykło piyndziesiont stron, i już żech boł dekadynckim, rozerotyzowanym Europejczykiym.

Dopiyro jak gowa trocha sie przeluftuje uod czytanio, widza tyn kontrast. Kaj mie, Ślonzokowi z Polski AD2012, z geltagiym, kery taki Francuz niy mo ani na tydziyń i żiciym seksualnym choby z Katechizmu KK…, kaj mie do Michela Renault.

Houellebecqowo proza bamonci czytelnika. Fest przaja takij litaraturze – choby i to „jo”, w kiere zaczynom wierzić przi lekturze, boło blank szpetne, złe abo felerne. I Houellebecq i na przikład Litell we „Łaskawych” poradzom z ksionżki zrobiyć kuszynie, iże czytelnik sie ani niy skapnie, jako akceptuje rzeczy niyakceptowalne. Przi Littelu uznołech zbrodnia za ganc normalno rzecz. Przi Houellebecqu pomysł ze sieciom burdeli za richtig udany.

Dioboł, jakby boł, fest by sie zy mnom niy narobioł. Przi kuszyniu skuli ksionżki moja wola je słabo jak cwist.

P.S. Chciołech naszkryflać dugi tekst uo „Platformie”, ale żech nie poradzioł. Możno sie udo pomalutku, akapit za akapitym. Niy ma leko :)

Reklamy

Z Polokami godka uo historie

Miołech dzisio fajno godka przi kawie. Uosprowialimy o bele czym, doszlimy aże do historie, do drugij wojny światowyj. Boł z tego szpas, bo mogłech zaś powynokwiać cosik uo Ślonkokach. A za kamratów miołech miyndzy innymi Poloków, i to fest konserwatywnych – takich, kierym sie zarozki włonczo żółto ampla, jak ino cosik zaczyno woniać Ślonskiym.

Jak bych pedzioł, że Poloki nos sam robiyli za bozna, jak bych coś pultnył o polskich lagrach koncentracyjnych i inkszych mecyjach z Tragedii Górnoślonskij, abo uo Ślonzokach we Wehrmachcie, to by sie zarozki zrobiyła chaja i szlus z godkom. A zaś ino słuchać i nic nie godać – niy po to żech tam prziszeł.

No to żech wzion i citnył w konteksty.

Była godka uo tym, że ludzie niy chcieli pitać z Auschwitz, co by ich familio tam Niymce nie zamkli. To jo, że gynau tako boło z Wehrmachtym: poborowi niy chcieli być za dezertera, bo się boli o swojich uojców abo uo kobiyty i dziecka.

Boła o Ruskich, gwołtach i mordach  – to jo o Katowicach, kiere Armii Czerwonej dziynkować mogom za zniszczynia ze ’45 roku.

Doszlimy tako aże do tego, jako to je: na hitlerowskie obozy padomy „niymieckie”, bestóż na komunistyczne trzeba by pedzieć „polskie”, skuli tego, że boł to biznes polskich komunistów. I nikogo to niy zdrzaźniyło, chcioż wiym, i sie wcale niy dziwuja, że sie to żodnymu za bardzo niy podobało.

Z tymi tymatami je biyda, bo jak chto słyszy ino hasło, to mo go za atak. A jak atakiyrujom, to sie trza bronić, pra? Skuli tego roz dwa robi sie szterowanie i chaja jak we prawicowych cajtungach. Super, że sie roz trefiła leko godka, przi kierej niy rozchodziło sie ani uo racyjo, ani nawet uo prowda, ino o ciekawostki, cufale i wice z „historie najnowszyj”.

Przi tym musza pedzieć, że z godki o historie z Polokami mom szpas podwójny. Niy ma to jak pocisnonć miyndzy roztomaitymi wicami jakiesikeś fest rube hasło, zrobiyć niywinno mina i ino zaglondać, co z nim boroki poradzom zrobiyć :)