E-food

Kupiłech sie chrupki z szekuladōm. Piōntek, wieczōr. Świynty czas sie pomaszkecić, pra? Dobre chrupki. Tōnie.  Z Biedrōnki.

Dowōm sie do jedzyniŏ. Jedna rynka lŏtŏ ôd gymby ku asjetce i nazŏt. Drugōm biera smartfōn i cyk – skanuja papiōr ôd chrupkōw. No toć! Wszyskie E-substancyje sōm abo pōmarańczŏwe (tj. „dej sie pozōr”), abo blank czerwōne („niy dowej tego ani szczurōm we piwnicy”). Psinco! – jym dalij.

Take dobre. Szekuladŏwe. Miołech przeca smak na szekulada. M-hmm. I chrupki.

Pierzinie, niy strzimia! Ciepnōłech tym dziadostwym. Jak fto przidzie bez weekend na byzuch, to go tym nafutruja.

Appka E-food… ja. Przi tymu idzie se ale pomaszkecić!

www.efood.com.pl

Reklamy