AAA Tabulki potrzaskōm

Je to jaki ekstra fach – rozwalowanie welunkowych szildōw i tabulek? Abo dostowŏ sie za to geltag do kupy z piniōndzami za rozlepianie plakatōw? Możno je to prywatne hobby ôd keregoś kandydata?

Forsztelujcie sie taki gyszeft: fyrma, kerej idzie dać piniōndze za to, coby sie te wszyski kukajōnce na nŏs gymby potrzaskać. Ta to by ale miała chyt!

Szpece by wachowali, eli niy jadōm kajś policaje. Trzimaliby fōrt ludzi, kerzi niyradzi majōm akty wandalizmu. A jak trza, to zabulyliby co pokrziwdzōnym kōmitetōm. Cyna do klijyntōw: 100 złotkōw za pōł godziny trzaskaniŏ. Skupiny aże do sztyrech ôsōb. W cynie brecha i jaki pitfŏk. Besztelowanie bez telefōn abo direkt we biurze…

Mie sie te rozwalowanie tabulek podobŏ. Naprŏwdy zŏwiszcza synkōm, co ich widza trzaskać mało wiela kŏżdy wieczōr. Jŏ tyż tak chca!

Ino jakby jeszcze fto niyskorzij to posprzōntoł. Wczas rano ulice zaciepane papyndeklowymi kōnskami wyglōndajōm ôszkliwie.

Reklamy