Ślabikŏrzowy szrajbunek na blogu

Kōniec radosnygo wynokwianiŏ szrajbunku! Wczora zainstalowołech ślōnskie, „ślabikŏrzowe” buchsztaby – ôd dzisiŏ byda sie mynczył, co by ich używać. Tyôryjo niy ma ciynżkŏ (przeklynto fonetyka – eli jo sie ôd ciebie uwolnia?!), ino już widza, wiela nauki mie czeko. Poradziłech nauczyć sie polskij ôrtografie za bajtla, poradza i terŏz, chocioż przidałoby sie wiyncyj tekstōw do poczytaniŏ (już niy gŏdom ô dykcjōnŏrzu). Po prowdzie przidołby sie rechtōr, kery by pedzioł: „sam je feler, a sam niy – mosz pisać tak a tak”.