Skŏkŏ ruby Burns

Ale te wiersze majōm dobry klang!
Jakbych to dostŏł bez żŏdnego autora, daty abo wstympu… Jakbych niy wiedzioł, co ślōnskŏ gŏdka niy mŏ żywyj, dŏwnyj literatury… Jakby dać zafōngować ino tym wierszōm… Pierzinie! Uwierziłbych, co czytōm ślōnskigŏ poety. Żŏdyn przekłŏd, ino rychtycznŏ ślōnskŏ poezyjŏ.

Za dŏwne dni, przŏcielu mōj,
Za dŏwne, dobre dni,
Pōjdź, wypijymy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

Mŏ stracić sie to, czymuś przoł,
Choć kajś w pamiyńci śpi?
Mŏ stracić sie to, czymuś przoł,
I dŏwne, dobre dni?

Za dŏwne dni, przŏcielu mōj,
Za dŏwne, dobre dni,
Pōjdź, wypijymy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

Bezma Burns po polsku dŏwnŏ sie niy pokŏzywoł. Sōm żech go znoł chyba ino ze przipisku do Grochowiakowygo wiersza: co to je poeta ôd szkockij nacyje, co pisoł po angelsku, co polski przekłŏd kejś bōł wywołany i Grochowiak* porzōnd ku nimu siōngoł we swojim szkryftaniu. Tōż Burns dzisiŏ to może być ôdkrycie.

Jŏ je ruby Burns
W życiu psinco mōm
Za to miech mōm fol
Z kościami

Co to je ta szkockŏ, Burnsowŏ gŏdka? Je śniōm choby z gŏdkami ślōnskōm i polskōm? Idzie pedzieć, co ślōnski przekłŏd dobrze symuluje Polŏkōm (i Ślōnzŏkōm) czytaniy Burnsa bez Anglijŏkōw (i Szkotōw, co niy poradzōm po szkocku)? Niy wia. Niy wia. Niy wia.

Trza go spōminać, chopy z Mauchline, z lzami,
Dyć wōm pōmŏgoł, wiela jyn mioł siyły;
Kej wŏs niy było w dōma i tydniami,
To wasze baby wcale niy teschniyły.

Wy, bajtle z Mauchline, jak w kupie ciśniecie
Do szkoły w strzody, pyńdziałki i piōntki,
Niych wasza noga trŏwy sam niy gniecie –
Pod niōm tatowe możno leżōm szczōntki!

Już niy fandzol, niy wynokwiej. Dej wigyjcowi Burnsowi piznōnć tustym tekstym. Ôn sōm do sia robi za nŏjlepszy szild, werbōng a ôbrōna.

Kupcie se mietły, jednã abo dwie!
Latoś już lepszych niy dostanie sie!

Na gwołt trza mi baby, niych je jakŏ chce,
Jak jyn bydzie babōm, to niy bydzie źle.

* Ciynżkŏ je niy pōmiyniać -wiak na -wiŏk. „Grochowiŏk” – i zarŏz klang je lepszy, pra?

burns_cover_podgl_lo

„Wiersze i śpiywki Roberta Burnsa” pokŏzały sie we przekłŏdzie ôd Mirosława Syniawy we seryji Canon Silesiae. Ksiōnżka idzie dostać tukej. Oschl robi dō nij za patrōna.

Zapisz

Zapisz

Reklamy