Starben den Heldentod…

Podziwejcie sie na dynkmal, kery stoi wele kościoła we Rachowicach za Gliwicami.

dynkmal rachowice

Srogigo kōmytorza ku nimu niy bydzie, a to skiż tego, iże niy poradza ôpedzieć: po jakimu to je do mie ważne, czamu sie wzruszōm.

Dwa razy zaczynołżech ô tym ôsprawiać. Pokŏzowołech bildy, tuplikowołech, co sam je napisane i po jakimu taki dynkmal stoi. Co we Gliwicach je côłkô ściana z mianami na placu przi szkole na Barlickigo, kero dzisiô przinŏleży do Młodzieżowego Domu kultury. Co we Pszczynie kejś stoła na rynku, nale bezma terŏz ôstoł sie ino kōnsek, kery robi za fōndamynt dynkmalu na cmytŏrzu czerwōnyj armije we parku. Co we „für Deutsches Vaterland” niy rozchodzi sie ô Niymcy – niy mie, bo jŏ to trocha inakszyj widza…

Gŏdołżech, nale widziołech we ôczach ino pytaniy, po jakimu asza sie niymieckimi tabulkami a mianami ôd cudzych.

Tōż bez gŏdaniŏ: podziwejcie sie!

dynkmal ful

Reklamy