Feliks Dzierżyński, nieugięty bojownik ô zwyciynstwo socjalizmu

Wydział historii Partii KC PZPR
„Feliks Dzierżyński. Nieugięty bojownik ô zwyciynstwo socjalizmu”
Napisoł Tadeusz Daniszewski
Ksiōnżka i Wiedza 1951

Dwajścia piyńć lŏt do zadku ustoło bić serce ôd nŏjwielgszygo polskigo rewolucyjonisty – Feliksa Dzierżyńskigo, wiernygo szkolŏrza a spōłkamrata Leninowego a Stalinowego wojowaniŏ.

Szumno życiowŏ cesta, kero Dzierżyński przelŏz, idzie potajlować na dwa głōwne etapy: czas roboty we litewskij, a niyskorzij w polskij socjaldemokracyje, a ku tymu czas dziołaniŏ we bolszewickij partyji. Te dwa ôkresy sōm skuplowane niy do rozedrzicio.

Jako jedyn z czołowych prziwōdcōw ôd Socjaldemokracyje Krōlestwa Polskigo i Litwy, Dzierżyński mobilizowoł nŏrōd robotnikōw do walki prociw hajmatowyj burżuazyje a caratowi, przi tymu głosił braterstwo brōni ze rewolucyjnymi siłami ze Rusyji.  Jako jedyn z nŏjzocniyjszych dziołŏczy ôd bolszewickij partyje i ôrganizatorōw zwyciyńskij Rewolucyje Pańdziernikowyj, kerŏ i przed polskōm nacyjōm ôdymkła jasno perspektywa społecznygo a nŏrŏdowygo wyzwolyniŏ, sługŏwoł zatynczos sprawie polskij klasy robotniczyj, sprawie ôd polskigo ludu.

Cołke życiy ôd Feliksa Dzierżyńskigo bōło niyzmordowanōm, bez żŏdnych granic ôfiarnōm walkōm ô zwyciynstwŏ socjalizmu we Polsce a we Rusyje, ô zwyciynstwo socjalizmu na cołkim świecie. „We katowniach carskij Rusyje, na zesłaniu w Syberyji, bez duge lata katorgi, we ketach i na wolności, we podziymiach kōnspiracyje i na panstwowym ôdwachu, we WCzK i w robocie budownictwa – durś a ciōngle, w kŏżdych warunkach Feliks Dzierżyński bōł na piyrszej linije ôgnia”.

Wrŏz z Julianym Marchlewskim a Rołzōm Luksenburg Dzierżyński, kerego mianowali  kamrat Jōzef, budowoł fōndamynty ôd marksistowskij partyje polskigo proletariatu. We głoszōnym bez PPS nacōnaliźmie widzioł zatrutŏ ideologicznŏ brōń ôd burżuacyje. Przeciwstawioł mu proletariacki patriotyzm a internacjonalizm, kerymu bōł nŏjwiyncyj rŏd.

Pierzinie! Wiyncyj niy poradziłech strzimać!

Chcesz sie dowiedzieć, co to je za kōnsek, po jakimu żech go przekłŏdoł, abo rodszyj suchŏsz jak czytŏsz – kuknij na zajta ôd podastu http://zplanety.si. Tekst tyn pokozoł sie we drugim ôdcinku.

Reklamy

Ôstŏw kōmyntŏrz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s