Zarah Leander

Do grobu dać jej całkiem skromną sukienkę, zamkniętą pod szyją i ozdobioną mereżką, spódnica plisowana, trzy guziki dyskretnie zamarkowane, tak jak u Zarah Leander w filmie „Gasparone”.

Załóżmy, że Zarah Leander nie nazywałaby się Zarah Leander, lecz Stefcia Potrawa! Zblamowałaby się przed całym światem.

Prawdziwa kobieta powinna cierpienia skierować do wewnątrz, rosnąć i dojrzewać. Ciche cierpienie było wielkim cierpieniem! Zarah Leander, to robiła to, jak należy!

z „Cholonka”

Zarah Leander. Znŏ jōm aby trochã kŏżdy, fto czytoł „Cholōnka” abo Bienkŏwŏ tetralogijo (a bezma i inksze niymieckie rōmany). Wielgo gwiŏzda nimieckigo kina, aktorka a śpiywŏczka, kōntrowersyjnŏ skuli roboty dlŏ Trzecigo Reichu. Do dziołchōw prawo ikōna mody z jeji kieckami, dauerwelami i szykiym.

Kejś było to dō mie srogi ôdkryci, iże w rokach ’30 i ’40 dŏwnŏ już była prawŏ, nowoczesnŏ popkultura. Niy futrowały ônej jeszcze telewizyjŏ i internec, nale żyła w kinie, radyjŏku a cajtōngach. Jeji kōnski trefiały na szkartki rōmanōw, co padały ô ańfachowych ludziach – beztōż i Zarah w „Cholōnku”.

znŏdech Zarah Leander piyrw w rōmanach, nale potym zaczōnech na nia filować. Musiołech trocha doczkać, ażech jōm uwidzioł – w dōma. Bo Frau Leander to była gwiŏzda niy ino dō Świyntkōw abo Piōntkōw. Była tyż dō moij babcie.

Babcia Rōzia*, kerej żech lŏtoł po „Życie na gorąco”, kerŏ dzisiŏ rada poczytałaby Pudelka, jakby ino poradziła cosik złonaczyć na komputerze, istno babcia Rōzia jako modo dziołcha była uczestniczkōm popkultury.

Tak jak jŏ w ’94 wycinołech fusbalerōw, MacGyvera abo (ja, je mi dzisiŏ gańba) The Kelly Family z roztomajtych cajtōngōw, tak i ôna kole ’40 roku rada zbiyrała bildy ze Zarah Leander:

#1

Poster z filmu „Das Lied der Wüste” (1939). Zarah sama, zaglōndŏ kajś daleko. Zarah rōmantycznŏ, cuzamyn z inkszym aktorym (Gustawym Knuthym?). Na zadnij zajcie miszung scyn z filmu i trochã ô nim („Film długometrażowy wytwōrni UFA z Zarah Leander, pōłny namiyntności, walki a tajymnicōw ôbcego świata…”). I śpiywka z nutami, co by sie fto wziōn i zagroł, zaśpiywoł.

#2

Artikel „Kerzi aktorzy majōm dziecka?” (w: „Schlesische Sonntagspost” nr 51/22.12.1940). „Zarah Leander, kero we filmach grŏ ino wyrafinowane kobiyty, cuzamyn ze swoimi dzieckami w jeji szwedzkim hajmacie. Je ôna wydano za szwedzkigo dziynnikŏrza”.

#3

Artikel „100000 świyc i letniŏ klara” (w: „Berliner Illustrierte Zeitung”, nr 28/1939). „Zarah Leander i jeji ôperatōr chytajōm na przerwie w zdjynciach (…) za słōmki, coby sie odświyżyć zimnōm limoniadōm.”

Zarah Leander to je dō mie wiyncyj jak ino miano ze starych ksiōnżkōw. Rŏz – otwiyrŏ mi dźwiyrza do popkultury retro, gryfnyj gyszichty, kerej czowiyk niy poradzi trefić w podryncznikach. Dwa – pokazowo mi modo dziołcha, kero niskorzij (40 lot!) bydzie mojōm ōłmōm.

P.S. Fto by chcioł znojś cosik wiyncyj ô Zarah Leander, dobrze zacznyć ôd angielskij abo niymieckij Wikipedyje, abo Youtube. Je to rychtyk wertowne – idzie znojś prawe perełki jako ta gŏdka z Goebbelsym:

Zarah, niy ma to aby żydowski miano?

Oh, możno je – odpedziała aktorka. – Nale co powiycie ô Jōzefie?

Hmm, ja, ja, dobrŏ odpowiydź

* Przebŏczcie, że niy bydã ô babcie pisoł „Starka Rołza”, ani za dwoje. Możno to i je wiyncyj po ślōnsku, nale żodyn tak dō nij w dōma niy gŏdŏ.

Reklamy

Ôstŏw kōmyntŏrz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s