Ślōnzŏki na lewo?

Pamiyntōm jedna manifestacyjŏ we Katowicach pŏrã lŏt tymu: marsz rōwności abŏ inkszej tōlerancje. Na placu wele świyntej pamiynci estakady bōło pōłno ludzi. Szeł tam Kutz, szły sztudynty, politykery, feministki i inksi. Na fanach mieli naszkryflane „Jezech gejym”, „Jezech lesbijkōm”, a miyndzy tymi fanami i tabulkami znodły się tyż takiy z hasłym „Jezech Ślōnzŏkiym”.

Zaś terŏzki we Syjmie poszeł projekt ustawy, kerŏ mŏ uznać ślōnskŏ gŏdka za gŏdkã regiōnalnŏ. Wto je za inicjatywōm Marka Plury? Trochã posłōw z PO, pŏrã z SLD i… cŏłki klub Ruchu Palikota. Abo kuknijcie na cajtōngi: nojbardzij rada rygionalizmusŏwi je katowickŏ Gazeta Wyborczŏ (cuzamyn z Dziynnikiem Zachodnim), i to niy ôd dzisiŏ.

Cosik się takigo popochało, iże ślōnskŏ sprŏwa trefiła na plac nowoczesnyj, liberalnyj lewice: niy tyj ôd robotnikōw, ino tyj ôd mnijszościōw, ekologie a rōwnouprawniyniŏ. Skuli mie je to wielgi feler polskij prawice: rŏz iże dała se ta sprōwa zachachmyncić, a dwa, iże je blank wrogŏ do ślōnskich ruchōw tożsamościowych.

Po jakimu? Kery rygiōn mŏ wiyncyj we wercie tradycyjne wartości konserwatystōw? Ślōnskŏ familijŏ, ślōnsko pobożność i żicie przi farze, ślōnskiy przŏciy tradycje. Przeca za Mjymca, kajś na poczōntku XX stōleciŏ, sam bōł bastiōn krześcijanskij partie Cyntrum (kerŏ dzisiŏ wierzã bōłaby uznanŏ za prawicowŏ, jako i cŏłkŏ chadycja). Jo wiym, momy XXI stōlecie i sōm żech je przikłodym, wiela dzisiŏ ôstŏło ze ślōnskigo etosu (niy za wiela, trzeba pedzieć). Atoli durch cŏłkŏ kupa Ślōnzŏkōw mnij abo wiyncyj sie go trzimo, kej idzie ô dyklarowany światopoglōnd.

Skuli mie stykłoby ino trochã pomyślunku, trochã ôbudzyniŏ z narōdowyj mitologie, coby prawica mioła we Ślōnzŏkach (prŏwda, ino w tajli, ale niy małyj) twŏrdy elektorat. Tyngiy państwo, tradycyjno familijŏ, krześcijańskŏ nauka społecznŏ – mōgby z tygo być fōndamynt polskij i ślōnskij prawice. Prawice, kerej by niy zawodzało, eli wto je Ślōnzokiym abo Polokiym, kej sie rozchodzi ô obywatelōw.

No ja, terŏzki, przi roztomajtych „zakamuflowanych opcjach”, to je ino wynokwianiy.  I niy mogã pedzieć, iże mie to fest żgŏ. Atoli zawdy chce mi sie śmiŏć, kej se forszteluja feministki, Palikotōw a transseksualistōw w jednyj ferajnie cuzamyn z moimi starzikami abo ujkami.

Reklamy

5 myśli na temat “Ślōnzŏki na lewo?

  1. Ino eli na isto idzie pedzieć, iże Ślōnzŏki mieli poglōndy prawicowe? A możno keby Kulturkampf niy bōł antykatolicki, to Partyjŏ Cyntrōm by niy była takŏ siylnŏ? Dyć to bōł czas srogigo rozwoju idei kōmōnistycznych. Skuli robotniczo-bauerskigo charakteru Gōrnygo Ślōnska szło by wylyź z tezōm, iże keby niy Bismarck, to richtig wielgŏ szansa je, że Ślōnzŏki by byli czewōni. Nasze starziki i staroszki radszyj nŏjprzōd patrzeli na miana na listach, a niyskorzij na partyjŏ, a że akurat tak sie poskłŏdało… Mie sie wydŏwŏ, że mocka aktywistōw gōrnoślōnskich była w Cyntrōm niy skuli prawicowych poglōndōw, ale skuli tego, iże byli katolikami. Inkszŏ sprawa je to, że dyć tradycyjŏ familijnŏ, bogobojnŏ a inksze na te podane niy sōm dōmynōm ino Ślōnzŏkōw, ale kŏżdyj skupiny niskich warstw, kaj cŏke życie to była robota sześ dni w tydniu, a w niydziela do kościoła.
    Postawiyniy „jestem gejem” kole „jestem Ślązakiem” wedle mie wpisuje sie radszyj niy w zakrynt Ślōnzŏkōw w lewo, ale w cŏłki nurt modernyj europejskij lewicy, kerŏ protestuje przeciw kŏżdyj niyrōwności. Mie sie wydŏwŏ, że to dobrze, że ślōnske karlusy sōm take same, jak w kŏżdym inkszym placu w Europie.

  2. Toć, ino to je rychtyk ciykawe, iże rygiōn, kery je stereotypowŏ kōnserwatywny, niy mo dlŏ ônegŏ kōnserwatyzmu bezma żodnyj realizacje politycznyj, a dostŏwo jōm ôd lewyj strōny.

  3. Nowô Prawica to je echt takô partyjô, jakij Ślōnskowi a Polsce trzeja – jak nejwincy swobody ludziōm, nale pamiyntōmy ò tradycji a niy ma nōm tyz gańba pedzieć, co przajymy hajmatowi. Byli my na òńskim Pochodzie ku Autōnōmije i jak Pōnbōczek dô, bydymy i terozki.
    Patrz tam jako.

    PS U mie na „homoseksualistów” gôdało sie ‚buzeranty’ – i niy trza ściōngać òd Ynglanderōw.

Ôstŏw kōmyntŏrz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s